icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Laaggeletterdheid

In onze regio komt helaas nog te veel laaggeletterdheid voor. Dat betekent dat te veel inwoners nog dagelijks hinder ondervinden dat zij niet goed kunnen lezen en schrijven. Tiko Kinderopvang levert middels voorschoolse educatie haar bijdrage in de signalering en aanpak van laaggeletterdheid. Wij ondersteunen het initiatief van Taalgroep Hallum om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven te helpen, om situaties zoals in bijgaand filmpje in de toekomst te voorkomen.