icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Ferwert BSO De Trijesprong

Op 10 mei 2021 heeft Tiko in Ferwert de deuren van de BSO aan de Hegebeintemerdyk geopend. Onze BSO is gehuisvest in basisschool Op 'e Trije, waar in de gemeenschappelijke ruimte een knusse BSO-ruimte is ingericht.

De groep is op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag geopend.

Na schooltijd kunnen de kinderen hun verhaal kwijt bij de pedagogisch medewerkster en is er alle ruimte voor verschillende activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld sport & spel, creativiteit en drama.

We gaan ook graag en vaak naar buiten met de kinderen, het ruime speelplein van de locatie leent zich hier uitstekend voor!

Bel voor contact met de leidster naar 06-20980927.

  • Klik hier voor het inspectierapport.