icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Ferwert BSO De Trijesprong

Onze BSO in Ferwert is gevestigd in basisschool Op 'e Trije aan de Hegebeintemerdyk 16. In de school is in de gemeenschappelijke ruimte een knusse BSO-ruimte is ingericht. 

Na schooltijd kunnen de kinderen hun verhaal kwijt bij de pedagogisch medewerkster en is er alle ruimte voor verschillende activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld sport & spel, creativiteit en drama. We gaan ook graag en vaak naar buiten met de kinderen, het ruime speelplein van de locatie leent zich hier uitstekend voor!

De groep is op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag geopend.

Bel voor contact met de leidster naar 06-20980927.

  • Klik hier voor het inspectierapport.