icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Kootstertille: De Bernejister

Adres: Swanneblomstrjitte 11, 9288 AB Kootstertille.

Voor contact met de leidsters: 06-83802622.

Email: psz-bernejister@tikokinderopvang.nl

Klik hier voor het inspectierapport.

Openingstijden: maandag- t/m vrijdagochtend van 08:15 tot 12:15 uur, dinsdagmiddag van 12:45 tot 16:45 uur

Groep 1: dinsdag- en vrijdagochtend

Groep 2: dinsdagmiddag en donderdagochtend

Groep 3: maandag- en woensdagochtend