icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Twijzelerheide: It Boartershûske

Adres: in Doarpshûs De Jister, Bjirkewei 103a, 9287 LC Twijzelerheide.

Voor contact met de leidsters: 0511-445888 of 06-82819779.

Email: psz-boartershuske@tikokinderopvang.nl

Klik hier voor het inspectierapport.

Openingstijden: maandag- t/m vrijdagochtend van 08:15 tot 12:15 uur

In Twijzelerheide kan er gekozen worden van welke twee dagdelen er gebruik wordt gemaakt van de peuteropvang. Het is dus niet verplicht vaste dagdeelcombinaties aan te houden.