icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Noardeast-Fryslân

In de gemeente Noardeast-Fryslân zijn de peuterspeelzalen per 1 januari 2018 omgevormd tot peuteropvang onder de Wet Kinderopvang. Wettelijk gezien heten ze voortaan peuteropvang, maar de “geest” van de speelzaal verandert niet!

Onze locaties