icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Downloads

Ter ondersteuning van deze website kun je onderstaand aanvullende informatie vinden met betrekking tot velerlei zaken. Mocht  er informatie ontbreken of tref je onduidelijkheden aan, neem dan contact met ons op.

Kinderdagverblijf & BSO

 1. Algemene Voorwaarden Kinderopvang 2017
 2. Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang december 2018
 3. Protocol zieke kinderen Tiko Kinderopvang 2022
 4. Klachtreglement TIKO Kinderopvang 2022
 5. Klachtenverslag 2022
 6. Privacy Policy Tiko Kinderopvang
 7. Voedingsbeleid november 2023

Gastouderopvang

 1. Algemene Voorwaarden Gastouderopvang 2017
 2. Oudergids Gastouderopvang 2024
 3. Pedagogisch beleidsplan
 4. TIKO info gastouder 2022
 5. TIKO info vraagouder 2022
 6. Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang december 2018
 7. Klachtreglement Gastouderbureau TIKO 2024

Inspectie rapporten GGD: Gastouderbureau

Inspectie rapporten GGD: kinderdagverblijf & BSO

Inspectie rapporten GGD: Peuteropvang