icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Downloads

Ter ondersteuning van deze website kun je onderstaand aanvullende informatie vinden met betrekking tot velerlei zaken. Mocht  er informatie ontbreken of tref je onduidelijkheden aan, neem dan contact met ons op.

Kinderdagverblijf & BSO

 1. Algemene Voorwaarden Kinderopvang 2014
 2. Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang december 2018
 3. Ziekteboekje
 4. Klachtreglement TIKO Kinderopvang 2021
 5. Klachtenverslag 2020
 6. Privacy Policy Tiko Kinderopvang
 7. Voedingsbeleid oktober 2017

Gastouderopvang

 1. Algemene Voorwaarden Gastouderopvang 2017
 2. Oudergids Gastouderopvang 2020
 3. Pedagogisch beleidsplan
 4. TIKO info gastouder 2020
 5. TIKO info vraagouder 2020
 6. Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling incl. Sociale Kaart 2017
 7. Klachtreglement Gastouderbureau TIKO
 8. Voedingsbeleid oktober 2017

Inspectie rapporten GGD: Gastouderbureau

Inspectie rapporten GGD: kinderdagverblijf & BSO

Inspectie rapporten GGD: Peuteropvang