icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Veelgestelde vragen

Hieronder staat een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met op.

Zijn er vacatures bij de TIKO en hoe kan ik solliciteren?

De normale procedure voor het aannemen van groepsleidsters is dat je begint als invalkracht. Als dit aan beide kanten goed bevalt, dan kun je na een aantal jaren doorstromen naar een vaste baan. Voor vaste uren komen onze invalkrachten, als ze goed voldoen, namelijk het eerst in aanmerking.

Belangstelling? Ga naar ‘Werken bij‘ voor meer informatie en onze openstaande vacatures.

Zijn er wachtlijsten bij de TIKO?

Op de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang is over het algemeen nog plaats. Soms zit een groep op een bepaalde dag echter vol. Het is altijd verstandig om tijdig contact op te nemen om een plaats te reserveren. Zeker voor de peuteropvang is het belangrijk je kind tijdig op te geven, anders zitten de groepen vol!

Als mijn peuter naar de kinderopvang gaat, moet hij daarnaast dan ook naar de peuteropvang?

TIKO biedt op de kinderopvang dezelfde voorbereiding op de basisschool als de peuteropvang. Ook toetsing en overdracht naar de scholen wordt door ons geregeld. Het kind volgt het voorschoolse programma Piramide op de eigen vertrouwde groep, net als op de peuteropvang.

Kan iedereen gebruik maken van de kinderopvang?

Als jij en je eventuele partner werken, als je zelfstandig ondernemer bent, studeert of een reïntegratietraject volgt, val je onder de Wet Kinderopvang. Het Rijk betaalt dan een flink deel van je kosten voor kinderopvang mee. Als je niet werkt, maar om sociaal-medische redenen toch kinderopvang nodig hebt, kun je naar de gemeente (afdeling Sociale Zaken) toestappen. In sommige situaties betalen zij de kinderopvang.

Kan iedereen gebruik maken van de peuteropvang, ook als je niet werkt?

Ja, de peuteropvang is er voor alle peuters. Peuters van werkende ouders (in Achtkarspelen en Noardeast-Fryslân) krijgen kinderopvangtoeslag van het Rijk, voor peuters van niet-werkende ouders betaalt de gemeente de kosten, behalve de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is voor iedereen gelijk: dit gaat volgens de ouderbijdragetabel en is dus afhankelijk van je inkomen.

Betaalt mijn werkgever ook mee aan kinderopvang?

Sinds 2007 betalen alle werkgevers via een premieregeling mee aan kinderopvang. Je hoeft zelf niet meer bij je werkgever aan te kloppen. De werkgeversbijdrage krijg je ook van de Belastingdienst; het zit bij je kinderopvangtoeslag in.

Wat kost kinderopvang?

De Belastingdienst betaalt je maandelijks kinderopvangtoeslag uit. De hoogte van deze toeslag hangt af van je belastbaar gezinsinkomen. Zelf pas je de rest bij, de zogenaamde ouderbijdrage. Onder ‘Kosten Kinderopvang?‘ vind je prijzen van dit jaar en een link naar de site van de belastingdienst, waarop je zelf precies je eigen ouderbijdrage kunt uitrekenen. Als je met ons kantoor belt, rekenen onze medewerkers graag even met je mee zodat je weet wat kinderopvang in jouw situatie kost.

Wat doet het gastouderbureau behalve een gastouder voor me zoeken?

Het GOB staat je bij met raad en daad:

  • Advies en bemiddeling bij problemen
  • Een klankbord zijn voor de gastouder
  • Risico’s in huis inschatten en helpen oplossen
  • Uitlenen van box, bedje, buggy, fietsstoeltje, etc. (gratis)
  • Cursussen organiseren, zoals kinder-EHBO
  • Gastouderverwendag organiseren
  • Regelmatig een nieuwsbrief met allerlei nieuws voor gastouders en vraagouders
  • Uitbetalen van de gastouder
  • Hulp bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag