icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Beleid kindermishandeling

Helaas komt het voor dat kinderen worden geconfronteerd met zorgwekkende situaties als mishandeling, misbruik of verwaarlozing. Het is de taak van de omgeving van het kind om te letten op signalen hiervan en om voor het kind op te komen. Zeker in de kinderopvang hebben we een signalerende functie en een grote verantwoordelijkheid in de zorg voor het kind.

Als we ons zorgen maken over de ontwikkeling van een kind zullen we in eerste instantie dit bespreken met de ouder(s). Als we een hulpverlener inschakelen, doen we dit in overleg met de ouders, of anders anoniem. Het belang van het kind geeft altijd de doorslag bij de verdere stappen.

Hoe we hierin handelen is te lezen in het protocol dat we hanteren. Dit protocol is te vinden onder downloads.