icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Kwaliteitsbeleid

TIKO is een professionele kinderopvangorganisatie die staat voor kwaliteit. Kwaliteit staat voor heldere communicatie, een veilige plek en goed verzorgd/begeleid worden door professionele pedagogisch medewerkers (ook groepsleidsters genoemd) die graag met kinderen werken.

Deskundige medewerkers

Onze medewerkers hebben de belangrijkste rol in onze organisatie.  Zij maken de kwaliteit. Wij hechten grote waarde aan goede medewerkers. Goed in de zin van opleiding en ervaring, maar vooral ook enthousiast en gemotiveerd. We zijn erg trots op onze teams: zonder uitzondering zijn onze mensen gemotiveerd, enthousiast en zeer betrokken bij de kinderen, hun ouders maar ook de organisatie. Kijkt u maar eens op deze site bij ‘Onze groepsleidsters’ om de sfeer te proeven!

Een groepsleidster heeft een veelzijdig en intensief beroep.

Al onze pedagogisch medewerkers hebben minimaal een beroepsdiploma op MBO/SPW 3 niveau (SPW staat voor Sociaal Pedagogisch Werk). In 2011 zijn bovendien alle groepsleidsters op onze kinderdagverblijven gecertificeerd in de voorschoolse educatie-methode Piramide. Het eindoordeel van de trainer na twee jaar onze groepsleidsters te hebben begeleid was: ‘Oog voor kwaliteit en het hart op de juiste plek!’

Onze medewerkers nemen regelmatig deel aan op het werk gerichte cursussen/workshops in het kader van deskundigheidsbevordering. Zij beschikken allen over een EHBO-diploma of volgen jaarlijks een kindgerichte ongevallencursus. Daarnaast hebben alle medewerkers regelmatig teamoverleg onder leiding van het locatiehoofd. Daarin zijn onze werkwijze, de begeleiding van de kinderen en samenwerking in het team onderdeel van gesprek.

.