icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Pedagogisch beleid

Als kinderen een of meer hele dagen naar de kinderopvang gaan, volstaat het niet om alleen verzorging en voeding te bieden. TIKO is er zich van bewust, dat ouders haar een gedeelte van de opvoeding toevertrouwen. Dat is een verantwoordelijkheid die wij heel serieus nemen.

Veilig en vertrouwd

TIKO probeert in de eerste plaats om kinderen veiligheid en vertrouwen te bieden. Dit is de eerste vereiste om kinderen zich gezond en goed te laten ontwikkelen en hen zelfvertrouwen te geven. Vaste leidsters en groepen, een vaste dagindeling met daarin ruimte voor individuele behoeften van het kind, het aanbieden van geschikte materialen en activiteiten; het zijn allemaal hulpmiddelen die ervoor zorgen dat ieder kind zich bij ons veilig voelt.

Leidsters geven het kind warme, liefdevolle aandacht en het kind voelt zich daardoor welkom en gerespecteerd. Van daaruit kan er ontdekt, gespeeld, ontwikkeld en geknuffeld worden. Ook wordt er geoefend in sociaal gedrag door te leren delen en voor zichzelf op te komen, door te leren woorden te geven aan wat je voelt en wilt.

Het pedagogisch beleid is beschreven en vastgesteld in overleg met leidsters, ouderraad en directie. Je kunt een exemplaar ervan opvragen bij het Centraal bureau. Bij de buitenschoolse en kinderdagopvang wordt daarnaast gewerkt met een pedagogisch werkplan per groep.

Dit werkplan kun je bij de pedagogisch medewerkers opvragen.