icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk ondernemer

Voor ons betekent  maatschappelijk verantwoord ondernemen in de eerste plaats dat we zoveel mogelijk investeren in mensen. TIKO investeert in scholing, begeleiding van personeel, hoogwaardige voorzieningen met goed materiaal en vooral in groene, natuurlijke buitenspeelplaatsen voor de kinderen. Buiten spelen is een groot goed bij TIKO.

Ons prijsbeleid is erop gericht dat kinderopvang voor iedereen betaalbaar is. 

Maatschappelijk ondernemen betekent bij TIKO:

  • lokaal inkoopbeleid
  • samenwerking met verenigingen
  • ondersteuning kinderactiviteiten, sport en cultuur zoals samenwerking en sponsoring van sportverenigingen 
  • gezonde kinderopvang
  • duurzaamheid
  • TIKO is ambassadeur van het Frysk Jeugdorkest

Kinderen het goede voorbeeld geven

We steunen regelmatig maatschappelijke projecten. Vooral projecten  voor kinderen, zoals acties bij de voedselbank en kledingbeurs, hebben onze aandacht. Ook de oudere kinderen worden bij de acties betrokken, zodat ze al vroeg leren zich in te zetten voor kinderen die het minder goed getroffen hebben.

Kinderen en milieu

Kinderen liefde voor de natuur bijbrengen helpt bij de opvoeding tot milieubewuste burgers. We gaan er zoveel mogelijk met de kinderen op uit, de natuur in. Zo komen ze in contact met dieren, bloemen, het bos, vrije ruimte en genieten volop. Leuke bijkomstigheid is dat deze uitjes een educatief tintje hebben.

Het vervoer van en naar school en bij de meeste uitstapjes doen we niet met busjes of auto’s. We lopen of gebruiken de BSO-bus.