icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Oudercommissies

De ouders zijn vertegenwoordigd in de diverse oudercommissies. Per locatie is er een eigen lokale oudercommissie (OC).

Lokale oudercommissies

Het doel van iedere lokale oudercommissie is:

  • Belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de mening van ouders te vertegenwoordigen.
  • Adviseren over de kwaliteit van de dienstverlening.
  • OC-leden worden door de locatiemanagers geïnformeerd over actuele zaken en worden betrokken bij de organisatie van activiteiten. Ook levert de OC een bijdrage aan de TIKO-nieuwsbrief of verspreidt een eigen nieuwsbrief. Op deze manier kan de OC de andere ouders informeren, vragen stellen, ideeën vragen en/of meningen peilen.

Centrale oudercommissie

De lokale oudercommissies van de kinderopvanglocaties vormen samen de verzamelde OC. De leden vergaderen met elkaar, met de seniorleidster van de afdeling en vier maal per jaar ook met de directeur van TIKO. Deze stelt de OC’s in de gelegenheid advies uit te brengen over zaken aangaande het organisatiebeleid, pedagogisch beleid, prijswijzigingen en de klachtenprocedure. De oudercommissies hebben verzwaard adviesrecht m.b.t. alle zaken die de directe opvang betreffen. Hun mening speelt dan ook een duidelijke rol in ons beleid.

De oudercommissies zijn te bereiken op een eigen mailadres: octikokinderopvang@gmail.com

Op sommige locaties hebben we nog een vacature. Heb je belangstelling hiervoor, meld het dan even bij de leden of de seniorleidster van die locatie!

Peuteropvang

De oudercommissies van de peuteropvanglocaties vergaderen met de leidsters van hun speelzaal en zijn niet verenigd in een centrale commissie. Doordat peuters maximaal twee jaar op de peuteropvang blijven, wisselt de samenstelling van de OC’s voortdurend. Je kunt het beste bij de leidsters vragen wie er op dat moment in de OC zitten.

Gastouderbureau

De oudercommissie van het Gastouderbureau bestaat uit vier leden. Deze leden maken gebruik van gastouderopvang via Tiko Gastouderbureau en behartigen de belangen van onze vraagouders.

De OC GOB maakt geen deel uit van de centrale oudercommissie.

Drie keer in het jaar vergadert de OC samen met de medewerkers van het Gastouderbureau, waarbij o.a. de actuele zaken, het pedagogisch beleid en prijswijzigingen worden besproken.

Vragen aan de OC GOB kunt u sturen via email octikokinderopvang@gmail.com.

Maar uiteraard kunt u voor vragen ook terecht bij onze medewerkers van het GOB te bereiken via tel.nr 0511-543017 of email GOB@tikokinderopvang.nl.