icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Begeleiding door het gastouderbureau

Natuurlijk vindt u het prettig als er achter de schermen professionele krachten zijn waarop u altijd een beroep kunt doen. Het gaat ten slotte om opvang van uw kind en u wilt er op kunnen vertrouwen dat deze opvang goed verloopt en wordt begeleid. Dan is het prettig als er een gastouderbureau heel dichtbij is en er korte lijntjes zijn tussen de medewerkers, de ouders en de gastouders.

Vinger aan de pols

Na de start van de opvang houden wij regelmatig contact met de gastouders en vraagouders over hoe de opvang verloopt. Ons gastouderbureau is goed bereikbaar; ouders en gastouders kunnen ons altijd bellen met een vraag of een probleem. Jaarlijks bezoeken we de gastouders minimaal twee keer. Tijdens deze bezoeken bespreken we of de opvang nog steeds naar tevredenheid verloopt.

Een keer per jaar herhalen we de risico-inventarisatie om te beoordelen of de opvang nog veilig is voor de kinderen. Als kinderen ouder worden moet je daar immers bij de inrichting van het huis rekening mee houden. De vaste bemiddelingsmedewerker bekijkt samen met de gastouder of de inrichting van haar huis nog steeds veilig genoeg is met het oog op de leeftijd van het opvangkind, en zonodig geeft zij tips over eventuele aanpassingen zoals het plaatsen van een traphekje of stopcontactbeveiliger.

Wij bemiddelen bij eventuele problemen maar regelen ook dat u gebruik

kunt maken van de diensten van het gastouderbureau. Zo kan de gastouder gratis een bedje, box, fietsstoeltje of kinder-wagen lenen.

Alle actieve gastouders ontvangen een map met informatie en krijgen regelmatig een nieuwsbrief over actuele zaken over de gastouderopvang.

Er zijn veel documenten beschikbaar m.b.t. gastouderopvang. U kunt ze vinden op de pagina Downloads onder het kopje Gastouderopvang!

Aanmelding ouders voor gastouderopvang.

Aanmelding als gastouder.