icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Activiteiten

Op het kinderdagverblijf bruist het dagelijks van de activiteiten. Spelend leren kinderen immers het meest!

We spelen elke dag buiten, zodra het weer het toelaat. Daarnaast bieden we natuurlijk ook gerichte activiteiten, passend bij de leeftijd van het kind. Daarbij kun je denken aan: liedjes zingen, knutselen, verven, tekenen, wandelen, kleien, rollenspel, tent maken, verkleden en groepsspel. Sommige activiteiten vragen voorbereiding, andere ontstaan spontaan. We werken dagelijks met het VVE-programma Piramide en gebruiken hierbij thema’s als inspiratiebron, zoals seizoenen, feesten, verkeer, kleding, en dieren.

We houden steeds in de gaten of ons activiteitenaanbod voldoende gevarieerd is. Kinderen mogen natuurlijk ook vrij spelen en kiezen dan zelf hun spel. We proberen ook van gewone huishoudelijke dingen een spel te maken zodat kinderen spelenderwijs leren, bijvoorbeeld bij het afruimen van de tafel en het samen opruimen.

Kinderen zitten niet graag stil. Bovendien is het voor hun lichamelijke ontwikkeling belangrijk om lekker veel te bewegen! Hier is dan ook dagelijks aandacht voor bij TIKO. Zowel buiten als binnen proberen we zoveel mogelijk met de kinderen te bewegen door het aanbieden van speelse beweegactiviteiten.

Ook vinden wij het heel belangrijk om het lezen bij kinderen te stimuleren. Onze groepsleidsters lezen de kinderen daarom dagelijks voor. Dit stimuleert de taalontwikkeling en zorgt voor gezelligheid en saamhorigheid. Al onze groepen beschikken daarom over een ruim aanbod aan boeken. Hieruit kunnen onze groepsleiders voorlezen, maar kinderen mogen de boekjes ook zelf bekijken. In iedere groep is een leeshoek aanwezig waar kinderen heerlijk zelf met een boekje kunnen gaan zitten.