icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Dagindeling

Jonge kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid en een vaste structuur om zich veilig en vertrouwd te kunnen voelen. Dan weten ze waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. In ons dagprogramma dragen we zorg voor deze structuur.

Dagprogramma

Het kinderdagverblijf is geopend van half acht ’s ochtends tot half zeven ’s avonds (vervroegde opvang vanaf 07.00 uur is ook mogelijk). Om het dagprogramma niet teveel te verstoren vragen we ouders de kinderen bij voorkeur binnen bepaalde tijden te brengen en te halen. Daarna kan het dagprogramma van start gaan en kan er onverdeeld aandacht gegeven worden aan de bezigheden van het moment.

Wij hanteren een dagindeling met vaste tijden voor eten, drinken, verschonen, slapen, vrij spelen en activiteiten. Daarbij wordt steeds gelet op de behoeften van ieder individueel kind.

Dagritmekaarten

Op de dagritmekaarten, die in iedere groep hangen, kunnen kinderen zien wat ze wanneer gaan doen die dag. Deze kaarten horen bij ons VVE- programma Piramide. Jonge kinderen kunnen nog geen klokkijken maar wel de volgorde van de dingen leren. Deze kaarten geven kinderen een gevoel van veiligheid, herkenning en zorgen voor grip op de tijd. Wanneer gaan we eten, wanneer spelen we buiten en wanneer komt mijn vader/moeder mij weer halen? De dag wordt zo overzichtelijk gemaakt voor de kinderen.