icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Groepen en begeleiding

Door je kind naar een kinderdagverblijf te brengen kies je voor opvang in een groep. Voor het kind betekent dit: een huiselijke omgeving met andere kinderen en volop speelmogelijkheden.

Groepssamenstelling kinderdagverblijf

Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen. Ook leren ze hier om rekening met elkaar te leren houden en ervaringen op te doen die anders zijn dan in de thuissituatie.

Wij werken met vaste groepen op onze kinderdagverblijven. Kinderen leren elkaar op die manier snel kennen, dit schept een gevoel van saamhorigheid. Zo ontstaan vaak al op jonge leeftijd mooie vriendschappen.

We zorgen voor een goede verdeling in de opbouw van leeftijden, zodat er ook altijd voldoende aandacht voor de allerkleinsten is.

TIKO past de zogenaamde leidster- kindratio toe, zoals voorgeschreven in de Wet Kinderopvang. Op deze manier kun je er zeker van zijn dat het aantal leidsters altijd afgestemd is op het aantal kinderen in de groep.

Begeleiding door pedagogisch medewerkers

De kinderdagverblijfgroepen worden begeleid door vaste, ervaren professionele groepsleidsters. Deze hebben minimaal een afgeronde MBO-opleiding (Pedagogisch Werk). Vaak werkt een stagiaire van de MBO-PW-opleiding mee in een groep. Zij zijn altijd boventallig, dus extra op de groep aanwezig. Bovendien zijn er duidelijke afspraken over welke taken ze wel en niet mogen uitvoeren.

Ieder kind is uniek en vraagt een speciale aanpak. De groepsleidsters zijn getraind in het aanvoelen van wat het kind nodig heeft en zorgen er voor dat het zich veilig voelt zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Zij geven kinderen warme en liefdevolle aandacht waardoor het kind zich welkom en gerespecteerd voelt.

Groepsruimtes

De ruimtes in het kinderdagverblijf zijn speciaal ingericht voor jonge kinderen en bieden vaak meer of andere mogelijkheden tot spelen dan in de thuissituatie.

In onze huiselijke groepsruimtes zijn hoekjes ingericht voor peuters en voor baby’s. Voor de baby’s zijn speciale babyhoeken en hoge boxen aanwezig, waar zij kunnen spelen in de nabijheid van de leidsters en de andere kinderen. In iedere groep zijn verschillende speelhoeken, zoals een huishoek, bouwhoek en een leeshoek. Daarnaast is er een speelhal waar kinderen zich lekker kunnen uitleven, met zachte kussens en speelattributen.

Iedere groep heeft zijn eigen slaapkamertjes met, zo mogelijk, voor ieder kind een eigen bedje. Op deze manier voelt het kind zich zo vertrouwd mogelijk. Ook maken we op een aantal locaties gebruik van lutjepotjes: veilige babyhuisjes waarin de kinderen het grootste deel van het jaar heerlijk gezond buiten kunnen slapen.

Buiten spelen vinden we heel belangrijk bij TIKO. Bij alle kindercentra zijn dan ook ruime, natuurlijke buitenspeelplaatsen. De inrichting van de speelplaatsen sluit aan bij de specifieke speelbehoeftes van de kinderen