icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Ervaringen op de kinderdagverblijven met Piramide

Ervaringen op de kinderdagverblijven met Piramide

Groepsleiding van Harkelein

“We merken dat de kinderen enthousiast reageren op het werken met thema’s, ze worden op een andere manier uitgedaagd om over dingen na te denken en komen zo op een leuke en speelse manier in aanraking met nieuwe begrippen. Het was in het begin even wennen om gestructureerd (vanuit een boek) met activiteiten bezig te zijn. Voorheen bedachten we zelf de activiteiten, dit vraagt wel om een andere benadering. Aan de andere kant is het ook makkelijk om het boek er bij te pakken en een bepaald thema uit te diepen voor en met de kinderen. Wat ook een bijkomend voordeel is; het spaart tijd en is al beproefd, dus goed!

Voor ons als leidsters is het ook leuk en motiverend om te zien dat kinderen geprikkeld worden om hun horizon te verbreden. Hun spontane reacties maken dat we zicht krijgen op wat kinderen meekrijgen of inmiddels al hebben geleerd!