icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Ervaringen op de kinderdagverblijven met Piramide

Ervaringen op de kinderdagverblijven met Piramide

Groepsleiding van Bommelstein

De thema’s worden op speelse wijze aangeboden d.m.v. afwisselende activiteiten, liedjes en bijv. beweging en voelspelletjes.

Elk thema wordt in ongeveer 3 weken uitgevoerd. Elke week worden de aspecten van het thema meer uitgediept en zo leren de kinderen de basisbegrippen die bij het thema horen, worden waar mogelijk extra begrippen toegepast of wordt wat extra hulp geboden.

Het thema lente was bijvoorbeeld heel geslaagd; we hebben liedjes gezongen over lammetjes, spelletjes gedaan rondom het thema, geknutseld, tuinkers gezaaid, en natuurlijk veel buiten gespeeld en de natuur om ons heen besproken en bekeken.

Kinderen leren vooral door nieuwe ervaringen op te doen. Tijdens de thema- activiteiten worden niet alleen nieuwe begrippen eigen gemaakt, al spelende komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Kinderen hebben hierdoor al een voorsprong als zij doorstromen naar het basisonderwijs. We doen dit op speelse wijze.

Het plezier in spelen staat bij ons, juist nu we met Piramide werken, nog steeds voorop!