icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Activiteiten

Op de peuteropvang bruist het dagelijks van de activiteiten. Spelenderwijs leren kinderen immers het meest!

We spelen elke dag buiten, zodra het weer het toelaat. Daarnaast bieden we natuurlijk ook gerichte activiteiten, passend bij de leeftijd van het kind. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om: liedjes zingen, knutselen, verven, tekenen, wandelen, kleien, rollenspel, tent maken, verkleden en groepsspel. Sommige activiteiten vragen voorbereiding, andere ontstaan spontaan. We werken dagelijks met het VVE-programma Piramide en gebruiken hierbij thema’s als inspiratiebron, zoals seizoenen, feesten, verkeer, kleding en dieren.

We houden steeds in de gaten of ons activiteitenaanbod voldoende gevarieerd is. Kinderen mogen natuurlijk ook vrij spelen. Ze kiezen dan zelf hun spel. We volgen hen in hun spel, zodat we weten waar een kind mee bezig is, waar het zich in wil ontwikkelen. We proberen ons aanbod daar vervolgens op aan te sluiten, zodat we het kind net een stapje verder helpen.