icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Contact met ouders

TIKO hecht veel waarde aan een goede communicatie met ouders. Ouders worden daarom zoveel mogelijk bij de gang van zaken op de peuteropvang betrokken.

Persoonlijk en informeel

Voor aanvang van de opvang is er een uitgebreid intakegesprek en kennismaking. De peuter en zijn/haar ouders krijgen een uitleg over de peuteropvang en de werkwijze. Tijdens het brengen en halen van de kinderen is er veel persoonlijk en informeel contact mogelijk. Als er vragen of opmerkingen zijn horen we dat graag. Ouders kunnen daarnaast altijd een afspraak met een van de leidsters of het hoofd peuteropvang maken, als ze behoefte hebben aan een gesprek.

Tijdens onze jaarlijkse ouderavond informeren wij u graag over de peuteropvang of kiezen we voor een gastspreker met een interessant onderwerp.

Op organisatieniveau zijn ouders vertegenwoordigd in de oudercommissies.

Kindbesprekingen

Naast de dagelijkse gesprekjes organiseren we kindbesprekingen. Van kinderen van 2 tot 3 jaar maken we een observatieverslag. Is een kind 3 jaar of ouder, dan maken we twee keer per jaar een observatieverslag. In dit verslag komen de verschillende ontwikkelingsgebieden aan de orde, maar ook het contact met andere kinderen en de groepsleiding. Dit verslag bespreken we met de ouders en we horen dan ook graag wat jouw ervaringen zijn met de peuteropvang.