icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Groepen en begeleiding

We bieden opvang in groepsverband, zodat kinderen onder professionele begeleiding kunnen spelen en al spelend van elkaar kunnen leren. Dat doen we in ruimten die daar speciaal voor zijn ingericht.

Groepssamenstelling peuteropvang

Onze groepen bestaan uit maximaal 16 kinderen. Bij 9 of meer kinderen staan er 2 leidsters op de groep, bij 8 of minder 1. Dit biedt kinderen voldoende ruimte om onder begeleiding te ontmoeten en te leren kennen, met elkaar te spelen, om rekening met elkaar te leren houden en ervaringen op te doen die anders zijn dan in de thuissituatie.

Begeleiding door pedagogisch medewerkers

De groepen worden begeleid door ervaren professionele groepsleidsters. Deze hebben minimaal een afgeronde MBO (Sociaal Pedagogisch Werk) opleiding. Vaak werkt op een groep een stagiaire van de MBO-SPW-opleiding mee of helpt een vrijwilliger op de groep. Zij zijn altijd boventallig, dus extra op de groep aanwezig, en er zijn duidelijke afspraken over welke taken ze wel en niet mogen uitvoeren.

Ieder kind is uniek en vraagt een speciale aanpak. Groepsleidsters zijn getraind in het aanvoelen van wat het kind nodig heeft en zorgen er voor, dat het zich veilig voelt zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Zij geven het kind warme, liefdevolle aandacht en het kind weet zich daardoor welkom en gerespecteerd.

We werken met vaste groepen en vaste leidsters.

Groepsruimtes

De ruimtes zijn speciaal ingericht voor jonge kinderen en bieden vaak meer of andere mogelijkheden tot spelen dan de thuissituatie.

In onze groepsruimtes zijn hoeken ingericht voor de peuters, zoals de bouwhoek, de huishoek, de taalhoek, de denkhoek en de kunsthoek. Er is een projecthoek, die steeds anders wordt ingericht, afhankelijk van het Piramidethema dat op dat moment op de peuteropvang wordt gevoerd. Meestal is er nog een speelhal waar kinderen zich lekker uit kunnen leven, met zachte kussens en speelattributen.

Buiten spelen vinden we heel belangrijk. Bij alle peuterspeelzalen zijn dan ook ruime buitenspeelplaatsen. De inrichting van de speelplaatsen sluit aan bij de specifieke speelbehoeftes van de kinderen.