icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Feestelijke opendag Kindcentrum Kollum

Eindelijk, ruim een jaar na de ingebruikname, kunnen we jullie Peuteropvang De Klimop en BSO De Klimroas in Kindcentrum Kollum laten zien.

Ook CBS Koningin Juliana en OBS Professor Casimir kunnen worden bewonderd. Jullie zijn van harte welkom op zaterdag 25 september a.s. van 10.00 uur tot 12.00 uur, Tsjerk Hiddesstraat 4 te Kollum.