icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Kosten & toeslagen

Kinderopvang wordt voor een belangrijk deel door de overheid vergoed via de kinderopvangtoeslag. Voorwaarde is dat de ouders allebei werken, in loondienst of als zelfstandige. Ook studerende mensen en mensen in een re-integratie traject komen in aanmerking, evenals ouders met een sociaal-medische indicatie. Alleenstaande ouders krijgen extra toeslag. De netto kosten voor de opvang zijn afhankelijk van onze uurtarieven, het aantal uren dat je afneemt en de hoogte van jouw inkomen.

Om een beeld te geven van de kosten, zie:

  • Wat kost het kinderdagverblijf?
  • Wat kost de buitenschoolse opvang?
  • Wat kost gastouderopvang?

Wij kunnen voor jou de kosten voorrekenen!

Als je wilt kunnen wij de kosten voor de opvang vrijblijvend voor je voorrekenen. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en je bent vrij om vervolgens wel of niet gebruik te maken van onze opvangmogelijkheden. Uiteraard kunnen wij ook de kosten voor de verschillende vormen van opvang voor je vergelijken. Op deze manier heb je niet alleen een goede opvang voor je kinderen geregeld, maar past het ook bij jouw budget! Om je persoonlijke kosten voor de kinderopvang te laten voorrekenen, kun je contact opnemen met Sietske Veenstra-Pilat. Tel.:0511 – 54 30 17. Email: s.veenstra@tikokinderopvang.nl

Proefberekening kinderopvangtoeslag 2022

Je kunt natuurlijk ook zelf je kinderopvangtoeslag berekenen. Daarvoor ga je naar de website van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Je hebt dan enkele gegevens van ons nodig, zoals de uurprijs en het aantal uren van jouw opvang-arrangement per maand. Neem daarvoor gerust even contact op met ons centraal bureau.

Kinderopvangtoeslag gekoppeld aan LRK registratie

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuteropvang die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet je gebruikmaken van een kinderopvangvoorziening die in het LRK staan. De Belastingdienst controleert dit.

TIKO is volledig erkend en opgenomen in het LRK.