icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Organisatie, werkgebied en vestigingen

TIKO is ontstaan en geworteld in de gemeentes Achtkarspelen en Noardeast-Fryslân. Alle kinderen van 0-13 jaar kunnen voor opvang bij ons terecht. De ouders kiezen de opvangvorm die bij hen past, of dat nu opvang is in het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, gastouderopvang of de voorbereiding op de basisschool op de peuterspeelzaal.

Werkgebied

Het Centraal bureau van TIKO is gevestigd aan de Voorstraat 34 te Kollum. Hier vind je onze administratie, het gastouderbureau en het management. Van hieruit worden de kindercentra aangestuurd.

Vestigingen

Ons werkgebied beslaat de gemeentes Achtkarspelen en Noardeast-Fryslân. Vrijwel overal bieden we gastouderopvang en is een peuterspeelzaal gevestigd. In de dorpen Buitenpost, Harkema, Surhuisterveen, Kollum en Ferwert hebben we groepsopvang in een kindercentrum. Het zijn kleinschalige voorzieningen met enkele groepen kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang.

In de volgende plaatsen zijn peuterspeelzalen:

In de gemeente Achtkarspelen: Augustinusga (Stynsgea), Buitenpost (Bûtenpost), Drogeham (Droegeham), Gerkesklooster–Stroobos (Gerkeskleaster-Stroobos), Harkema (De Harkema), Kootstertille (Koatstertille), Surhuisterveen (Surhústerfean), Twijzel (Twizel) en Twijzelerheide (Twizelerheide)

In de gemeente Noardeast-Fryslân: Blija (Blije), Birdaard (Burdaard), Ferwerd (Ferwert), Hallum, Kollum, Kollumerzwaag (Kollumersweach), Marrum, Munnekezijl, Oudwoude (Aldwâld) en Westergeest (Westergeast).