icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Pedagogisch coach Sjoukje Hiemstra

Mijn naam is Sjoukje Hiemstra en het is alweer het 5e jaar dat ik als pedagogisch coach met de collega’s over de pedagogische kwaliteit binnen Tiko mag praten. En dat is een leuke afwisselende uitdaging binnen een hele professionele organisatie met diverse locaties en enthousiaste pedagogisch medewerkers.

Binnen een werkgebied dat ligt tussen Marrum (meest noordelijk) en Nij Beets (meest zuidelijk) zie ik gemotiveerde collega’s van 20 tot 66 jaar die zich inzetten bij de kinderdagverblijven, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang. Naast individuele coaching doe ik ook teamcoaching en kijk ik regelmatig mee op de groepen. Daar zie ik de collega’s werken met kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar en blijven we kijken naar wat goed gaat en wat nog beter kan. In situaties van zorg of hulpvraag stemmen we af met ouders, scholen en eventueel betrokken instanties.

Voorop staat altijd het welbevinden van de kinderen en daarom praten we vooral over het bieden van emotionele veiligheid. Pas als kinderen zich veilig voelen kunnen we werken aan de volgende basisdoelen, namelijk: het bevorderen van persoonlijke vaardigheden, sociale vaardigheden en het overbrengen van normen en waarden. Om bij de kinderen voor een veilig en vertrouwd gevoel te zorgen staat het geven van warme aandacht en emotionele steun voorop. En als we dit combineren met het stellen van passende, heldere regels durf ik te zeggen dat succes verzekerd is. En hoe leuk is het om met al die collega’s van verschillende leeftijden, met verschillende achtergronden en uiteenlopende opvattingen daar het beste uit te halen en te zien dat de kinderen zich thuis voelen bij Tiko. Dit alles maakt dat ik dag in dag uit met heel veel plezier naar mijn werk ga!